Welkom

De Vereniging Mentoren Klinkend Erfgoed spant zich in om klinkend erfgoed dat door omstandigheden buiten beeld raakt van zijn omgeving, weer de aandacht en zorg te geven die nodig is voor optimaal gebruik ervan.
Onder klinkend erfgoed wordt verstaan: pijporgels, beiaarden en luidklokken.