Vereniging Mentoren Klinkend Erfgoed

Eerste ervaringen van een nieuwkomer

“ja, lijkt me wel leuk om te doen”, was mijn reactie toen ik begin 2023 benaderd ben of ik interesse heb voor het orgelmentorschap. Daar hoefde ik niet lang over na te denken en dus meldde ik mij met een kort CV aan bij de secretaris van de VMKE.

In de terugkoppeling kreeg ik meteen te horen dat er e”en vacature was voor de Dorpskerk in Grootschermer (gemeente Alkmaar). Ik heb niet geaarzeld deze vacature in te vullen.

Vrijdag 24 maart 2023 bezocht ik de eerste trainingsmiddag. In de Vermaning van Noordeinde (gemeente Alkmaar) kwamen we bij elkaar voor een kennisoverdracht. Een vertegenwoordiger van de Vermaning heette ons van harte welkom.

Ik ben daar als “broekie” enthousiast verwelkomd. Na een uitgebreid voorstelrondje heette Gerrit Prins mij van harte welkom en overhandigde mij een welkomscadeautje namens de Mentorkring Alkmaar.

Samen met de andere orgelmentoren bekeken we onder vakkundige leiding van Roelof Kuik het orgel eerst uitwendig, maar later ook in detail inwendig. We bespraken met elkaar de bevindingen en kregen uitleg van Roelof Kuik. Vervolgens lieten we alle pijpen stuk voor stuk klinken door alle registers individueel te selecteren en vervolgens alle toetsen een voor een in te drukken.

Tussendoor hadden we een korte onderbreking met koffie, thee en gebak

Een geslaagde middag, waarbij Roelof en de gastheren van de Vermaning hartelijk zijn bedankt. Deze zeer informatieve, leerzame en gezellige middag sloten we af met een drankje waarna rond 17.00 uur ieder zijns weegs ging.

Kees van ’t Hoenderdal.